Hvordan behandler vi søknadene?

Søknad om preimplantasjonsdiagnostikk sendes til Preimplantasjonsdiagnostikknemnda. Vi er sekretariat for nemnda.

En embryolog inseminerer et egg med sperm. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Det er dere som ønsker å bli foreldre som selv søker. Dere vil få hjelp av en lege eller en institusjon.

Skal du søke om preimplantasjonsdiagnostikk?

Før dere kan søke om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD), må dere ha fått genetisk veiledning. Veiledningen inneholder informasjon om:

  • risiko knyttet til behandlingen
  • belastningen for kvinnen
  • sannsynligheten for at behandlingen lykkes

Dere må også ha fått innvilget assistert befruktning før vi kan behandle søknaden. Krav om befruktningsudyktighet gjelder ikke her.

Søknadsskjema og beslutningsskjema om assistert befruktning sendes til oss.

Saksbehandlingen hos oss

Når vi har mottatt søknaden, sender vi dere et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet får dere også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2018 var tre måneder.

Våre saksbehandlere som jobber med PGD-søknader er sekretariatet til Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda). De forbereder saken for nemnda, og henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig.

PGD-nemnda fatter vedtak på bakgrunn av dokumentasjonen i saken. Nemnda legger stor vekt på eventuelle innspill fra sykehuset som hjelper dere.

Valg av institusjon

Vanligvis tilbys behandlingen enten ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm eller ved Universitair Ziekenhuis i Brüssel.

Det er opp til det aktuelle helseforetak å avgjøre hvor dere skal få behandling.

Når nemnda har fattet vedtak

Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det til dere. Hvis dere får innvilget PGD, står det i vedtaket hva dere skal gjøre videre.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak fra Preimplantasjonsdiagnostikknemnda er endelige, men det går an å søke på nytt.

Nemndas vedtak kan bringes inn for rettslig overprøving av domstolene.

 

Informasjonskapsler og personvern