Hvordan behandler vi søknadene?

Det er sekretariatet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten som forbereder saken for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda.

En embryolog inseminerer et egg med sperm. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Informasjon om sannsynlig behandlingstid

Når vi har mottatt søknaden, sender vi dere et brev om at den er registrert. I brevet får dere også informasjon saksbehandlingstid og en påminnelse om hvilken dokumentasjon som kreves for å få søknaden behandlet.

Sannsynlig saksbehandlingstid er tre måneder. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet. Det kan ta kortere eller lengre tid å behandle akkurat din sak. 

Vår saksbehandling følger overordnet prinsipp om at den eldste saken behandles først.

Saksbehandlingen hos oss

Våre saksbehandlere som jobber med søknader om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) er sekretariatet til Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda). De forbereder saken for nemnda, og henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig.

PGD-nemnda fatter vedtak på bakgrunn av dokumentasjonen i saken.

Når nemnda har fattet vedtak

PGD-nemnda har jevnlige møter. Når de har fattet vedtak i saken, sendes det til dere/legen. Hvis dere får innvilget PGD, står det i vedtaket hva dere skal gjøre videre.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak fra PGD-nemnda er endelige, men det går an å søke på nytt.

Nemndas vedtak kan bringes inn for rettslig overprøving av domstolene.

 

Informasjonskapsler og personvern