Pasientskadeerstatning

Pasienter som har fått et økonomisk tap som skyldes skade påført i offentlig eller privat helsevesen kan ha rett til erstatning.

Slike erstatningskrav rettes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE sine vedtak kan klages til oss. 

Informasjonskapsler og personvern