Helsestønad

Formålet med helsestønad er å gi medlemmer av folketrygden hel eller delvis kompensasjon for nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd.

Helfo forvalter årlig ca. 33 mrd kroner gjennom:

  • oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere og
  • individuell refusjon fra folketrygden av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Vedtak fra Helfo kan påklages til Helseklage.

Informasjonskapsler og personvern