Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrevene inneholder prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav fra Helse- og omsorgsdepartementet. Årsrapportene er en samlet oppsummering av aktivitetene og resultatene våre til departementet.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Instruks


Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten ble opprettet 1. januar 2016. Dersom du trenger en årsrapport fra Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda, Preimplantsjonsdiagnostikknemnda eller Statens helsepersonellnemnd før 2016, send en e-post til info@helseklage.no.

Informasjonskapsler og personvern