Saksbehandlingstid

Tabellene under viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for avsluttede saker. Saksbehandlingstiden regnes fra mottak til vedtak.

Oversikt over sannsynlig saksbehandlingstid på nye saker 

Saksbehandlingstid for Pasientskadenemnda

År Gjennomsnittlig behandlingstid
Første halvår 2022 18 måneder
2021 21,6 måneder*
2020 19 måneder
2019 21 måneder
2018 23 måneder
2017 20,5 måneder
2016 17,5 måneder

* Saksbehandlingstiden på avsluttede pasientskadesaker økte fordi behandlet flere eldre klagesaker.

Saksbehandlingstid for klagesaker fra Helfo*

År Gjennomsnittlig behandlingstid
Første halvår 2022 13,3 måneder
2021 14,7 måneder
2020 15 måneder
2019 15 måneder
2018 11 måneder
2017 7 måneder

* Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten overtok klagesakene fra Helfo 1. januar 2017.

Saksbehandlingstid for Statens helsepersonellnemnd

År Gjennomsnittlig behandlingstid
Første halvår 2022 14,7 måneder*
2021 12,1 måneder**
2020 8 måneder
2019 9 måneder
2018 11 måneder
2017 9 måneder
2016 8,5 måneder

* Saksbehandlingtiden på avsluttede klagesaker har økt på grunn av få ressurser i sekretariatet.

** Saksbehandlingstiden på avsluttede klagesaker ble påvirket av at vi ventet på en rettslig avklaring ELTE-sakene.

Saksbehandlingstid for Klagenemnda for behandling i utlandet

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
Første halvår 2022 2,7 måneder
2021 2,8 måneder
2020 3 måneder
2019 3 måneder
2018 4 måneder
2017 4,5 måneder
2016 4 måneder

Saksbehandlingstid for Apotekklagenemnda

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
Første halvår 2022 8,3 måneder
2021 7,5 måneder
2020 ingen klagesaker
2019 ingen klagesaker
2018 ingen klagesaker
2017 ingen klagesaker
2016  

Saksbehandlingstid for andre klagesaker

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
Første halvår 2022 4,3 måneder
2021 3,4 måneder
2020 5 måneder
2019 8 måneder
2018 7 måneder
2017 9 måneder

Saksbehandlingstid for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
Første halvår 2020 2 måneder
2019 3 måneder
2018 3 måneder
2017 2,5 måneder
2016 3 måneder

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble lagt ned 1. juli 2020.

Informasjonskapsler og personvern