Strategi for 2020–2024

Tre personer sitter og ser på en PC. Foto: Cecilie Bannow

Vi skal være en rollemodell innen offentlig forvaltning

Vår ambisjon er å bli en rollemodell innen offentlig forvaltning. For å nå målet, skal vi jobbe med tre strategisk retninger.

Effektivisering

Vi skal redusere saksbehandlingstiden vår vesentlig ved å

  • effektivisere, standardisere og forenkle
  • prioritere det beste for brukerne

Brukerorientering

Vi skal ivareta rettssikkerheten til brukerne ved å

  • forbedre brukerreisen
  • opprettholde den gode kvaliteten vår

Organisasjonsutvikling

Vi skal være en attraktiv og kompetanseledende arbeidsplass ved å

  • styrke gjennomføringsevnen i organisasjonen
  • legge til rette for faglig utvikling hos medarbeiderne
  • være et anerkjent juridisk fagmiljø


Strategiplakat

Informasjonskapsler og personvern