Kontaktinformasjon og fakturaadresse

Hvis henvendelsen din gjelder en klagesak, må du ha fått et vedtak fra en førsteinstans (den instans som først fatter vedtak i en sak) før vi kan hjelpe deg. Du kan ikke klage direkte til oss.

En person sitter ved en PC og jobber. Illustrasjonsfoto: Ådne Sinnes

  • E-post: post@helseklage.no
  • Telefon: 22 99 36 30
  • Postadresse: Postboks 230 Skøyen, 0213 Oslo
  • Besøksadresse: Krinkelkroken 1, 5014 Bergen
  • Organisasjonsnummer: 984 936 966

Vårt sentralbord er betjent på hverdager kl. 9.00–15.00.
I perioden 15. mai–14. september er sentralbordet betjent kl. 9.00–14.30.

Ikke send sensitiv informasjon på e-post!

E-post er en åpen kommunikasjonskanal og tilfredsstiller ikke kravene til sikker kommunikasjon. Vi ber deg derfor om å ikke sende personsensitiv informasjon til oss via e-post.

Pressehenvendelser

Se egen kontaktinformasjon for journalister

Fakturaadresse

Leverandører av varer og tjenester skal sende faktura og kreditnota elektronisk, i elektronisk handelsformat (EHF). Kravet gjelder for alle kjøp av varer og tjenester.

Elektronisk fakturaadresse: 9908:984936966

Husk å skrive bestillers referanse på fakturaen:
1940 og bestillers initialer, f.eks. 1940xxxx.

Vi oppfordrer de av våre leverandører som ikke sender elektronisk faktura til å ta i bruk dette så snart som mulig. Kontakt elfak@dfo.no for bistand.

Informasjonskapsler og personvern