Kontaktinformasjon og fakturaadresse

Sentralbordet og resepsjonen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Foto: Cecilie Bannow

E-post: post@helseklage.no

Telefon: 22 99 36 30

Sentralbordet vårt er åpent på hverdager kl. 9.00–14.30.

Bruk Min side, sikker digital postkasse eller brevpost, ikke e-post, dersom du skal sende personsensitiv informasjon til oss.

Skal du klage på et vedtak?

Vi behandler klager på vedtak fra tolv offentlige instanser. Du må sende klagen til samme instans som fattet vedtaket. De går gjennom klagen og vurderer om vedtaket deres skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sender de klagesaken din til oss for ny juridisk vurdering.

Du kan ikke klage direkte til oss!

Oversikt over hvilke klagesaker vi behandler og hvor du må sende klagen din

Følg saken på Min side!

I brukerportalen Min side kan du kan følge utviklingen i klagesaken, se dokumenter vi har sendt til deg og som du har sendt til oss, sende inn nye opplysninger som er viktige for saken og fylle ut aktuelle skjema.

Les mer om Min side

Postadresse

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse

Krinkelkroken 1
5014 Bergen

Organisasjonsnummer

984 936 966

Fakturaadresse

Faktura og kreditnota skal sendes i elektronisk handelsformat (EHF). Vår elektroniske fakturaadresse er 9908:984936966.

Merk fakturaen med denne referansen: 1940AITO

Mer informasjon om sending av faktura til en statlig virksomhet

Dersom du ikke kan sende faktura i EHF-format, må du sende papirfaktura til:
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Det er ikke mulig å sende faktura på e-post.

Pressehenvendelser

Se egen kontaktinformasjon for journalister

Informasjonskapsler og personvern