Kontaktinformasjon for journalister

Vi hjelper journalister med spørsmål om Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), nemndene vi er sekretariat for, saker vi behandler, tall og statistikk. 

Rose-Marie Christiansen, direktøren i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), intervjues av NRK i forbindelse med åpningen. Foto: Ådne SinnesDirektør Rose-Marie Christiansen intervjues av NRK under åpningen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i Bergen.

Har du spørsmål om saken din, må du kontakte sentralbordet vårt. Denne kontaktinformasjonen er kun for pressen:

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har pressevakt på kveldstid eller i helgene, og kan kun svare på henvendelser i arbeidstiden.

Pressehenvendelser om enkeltsaker

For å kunne kommentere enkeltsaker, må personen saken gjelder frita oss for taushetsplikten.

Vedkommende, eller vedkommendes verge, må fylle ut og signere et samtykkeskjema for fritak fra taushetsplikten:

Skjemaet sendes til info@helseklage.no sammen med bilde av gyldig legitimasjon.

Samtykkeskjemaet vil bli lagt inn i saksbehandlingssystemet vårt, slik at det følger saken(e) det gjelder. 

Henvendelser om innsyn sendes til post@helseklage.no.

Spørsmål om tall og statistikk

Forespørsler om spesielle statistikker kan ta noe tid å besvare.

På siden Tall og statistikk finner du kanskje noe av det du lurer på. Der ligger årsrapportene våre og oversikt over blant annet saksvolum og rettssaker.

Logging av pressehenvendelser

Alle pressehenvendelser til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten blir logget. Det gjør vi for å kunne følge opp spørsmålene dine, slik at du får svar på det du lurer på, og for å ha oversikt over henvendelsene vi mottar.

I loggen skriver vi navnet ditt, hvem som er oppdragsgiver, kontaktinformasjonen din og spørsmålene dine. Informasjonen er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av henvendelser. Opplysningene slettes etter ti år.

Informasjonskapsler og personvern