Saksvolum

Oversikt over hvor mange saker vi får inn hvert år per saksområde og hvor mange saker vi behandler.

Antall saker fordelt på saksområde i første halvår 2021

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1110 1451
Statens helsepersonellnemnd 98 88
Apotekklagenemnda 1 1
Klagenemnda for behandling i utlandet 11 9
Klagesaker fra Helfo 905 930
Andre klagesaker 35 52

I perioden 1. januar–30. juni 2021 mottok vi totalt 2160 nye klagesaker og behandlet 2531 saker.

Beste første halvår siden opprettelsen av klageorganet

Antall saker fordelt på saksområde 2020

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 2061 2095
Statens helsepersonellnemnd 315 198
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda* 32 44
Apotekklagenemnda 1 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 27 28
Klagesaker fra Helfo 1508 1653
Andre klagesaker 94 110

I 2020 mottok vi totalt 4038 nye saker og behandlet 4128 saker.

* Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble lagt ned 1. juli 2020.

Antall saker fordelt på saksområde 2019

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 2059 1873
Statens helsepersonellnemnd 258 406
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 54 59
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 23 22
Klagesaker fra Helfo 1412 1527
Andre klagesaker 139 207

I 2019 mottok vi totalt 3945 nye saker og behandlet 4094 saker.

Antall saker fordelt på saksområde i 2018

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1718 1467
Statens helsepersonellnemnd 271 253
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 68 75
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 18 19
Klagesaker fra Helfo 1661 1096
Andre klagesaker 135 141

I 2018 mottok vi totalt 3871 nye saker og behandlet 3051 saker.

Antall saker fordelt på saksområde i 2017

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1712 1549
Statens helsepersonellnemnd 344 205
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 52 40
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 19 24
Klagesaker som ikke behandles i nemnd 1729 681

I 2017 mottok vi totalt 3856 nye saker og behandlet 2499 saker.

Antall saker fordelt på saksområde i 2016

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1712 1075
Statens helsepersonellnemnd 191 181
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 34 32
Apotekklagenemnda 2 2
Klagenemnda for behandling i utlandet 26 19
Klagesaker som ikke behandles i nemnd* 534 387

* Vi overtok klagesaker fra Helfo 1. januar 2017. Tallet kan derfor ikke sammenlignes med 2017.

I 2016 mottok vi totalt 2499 nye saker og behandlet 1696 saker.


Oversikt over hvilke klagesaker vi behandler og hvem som er førsteinstans 

Informasjonskapsler og personvern