Saksbehandlingstid

Tabellene under viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ferdigbehandlede saker. Saksbehandlingstiden regnes fra mottak til vedtak.

Oversikt over sannsynlig saksbehandlingstid på nye saker 

Saksbehandlingstid for Klagenemnda for behandling i utlandet

År  Gjennomsnittlig behandlingstid 
2020 3 måneder
2019 3 måneder
2018 4 måneder
2017 4,5 måneder
2016 4 måneder

Saksbehandlingstid for klagesaker fra Helfo

År Gjennomsnittlig behandlingstid
2020 15 måneder
2019 15 måneder
2018 11 måneder
2017 7 måneder

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten overtok klagesakene fra Helfo 1. januar 2017.

Saksbehandlingstid for Pasientskadenemnda

År                       Gjennomsnittlig behandlingstid 
2020 19 måneder
2019 21 måneder
2018 23 måneder
2017 20,5 måneder
2016 17,5 måneder

Saksbehandlingstid for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
Første halvår 2020 2 måneder
2019 3 måneder
2018 3 måneder
2017 2,5 måneder
2016 3 måneder

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble lagt ned 1. juli 2020.

Saksbehandlingstid for Statens helsepersonellnemnd

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
2020 8 måneder
2019 9 måneder
2018 11 måneder
2017 9 måneder
2016 8,5 måneder

Saksbehandlingstid for andre klagesaker

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
2020 5 måneder
2019 8 måneder
2018 7 måneder
2017 9 måneder
Informasjonskapsler og personvern