Årsrapporter og revisjonsberetninger

Her finner du våre årsrapporter til Helse- og omsorgsdepartementet og revisjonsberetninger fra Riksrevisjonen.

Årsrapport 2020   Årsrapport 2019  Årsrapport fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for 2018

Årsrapporter

Hvis du trenger du en årsrapport fra Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda, Preimplantsjonsdiagnostikknemnda eller Statens helsepersonellnemnd før 2016, send en e-post til info@helseklage.no.

Revisjonsberetninger

Informasjonskapsler og personvern