Saksbehandlingstid

Tabellen viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ferdigbehandlede saker.

Saksbehandlingstid for pasientskadesaker

År Gjennomsnittlig behandlingstid pasientskadeerstatning
2017 20,5 måneder
2016 17,5 måneder
2015 14,5 måneder
2014 12 måneder
2013 14 måneder
Informasjonskapsler og personvern