Organisasjon

Helseklage består av fem saksbehandlingsavdelingar, rettssaksavdeling og avdeling for organisasjon og utvikling (OU). OU-avdelinga er delt opp i tre seksjonar: Fag og utvikling, HR og økonomi og Service- og dokumentsenter.

Helseklage blir leia av direktør Rose-Marie Christiansen.

Saksbehandling I, II og V

Avdelinga er ein del av det tidlegare sekretariatet for Pasientskadenemnda. Avdelinga arbeider med pasientskadesaker, og saksbehandlinga som før opprettinga blei gjort i Helsedirektoratet.

Saksbehanling I blir leia av Vivian Skaar Erstad (Bergen).

Saksbehanling II blir leia av Hilde Lier (Oslo).

Saksbehanling V blir leia av Live Cathrine Halmø (Bergen).

Saksbehandling III

Denne avdelinga er det tidlegare sekretariatet til Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Klagenemnda for behandling i utlandet. Avdelinga er både i Bergen og Oslo.

Avdelinga blir leia av Barbro Andenæs.

Saksbehandling IV

Avdelinga behandlar klagar om helsestønad frå Helfo. Dette omfatter blant anna klagar om produkt- og prislister etter blåreseptforskriften, avtalar om oppgjer frå folketrygden til helsepersonell, leverandører og tjenesteytere, og kompenasajon for naudsynte utgifter til helsetenester. Avdelingen held til i Bergen.

Avdelinga blir leia av Nina Helen Vik Håvåg.

Rettssak

Rettssaksavdelinga fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda. Avdelinga har advokatar tilsett i Oslo og Bergen.

Avdelinga blir leia av Svenn Wold Gaulen.

Vernetinget til staten ved Pasientskadenemnda er Oslo tingrett.

Organisasjon og utvikling

OU-avdelinga er fag- og administrasjonsavdeling i Helseklage, og består av tre seksjonar: HR og økonomi, Service- og dokumentsenter og Fag og utvikling. 

Avdelinga blir leia av Helge Fauskanger.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern