Hva er Helseklage?

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Helseklage er en klageinstans, og behandler klager på allerede fattede vedtak fra helse- og omsorgssektoren.

Helseklage er sekretariat for Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda. Vi behandler også klagesaker fra Helfo og Helsedirektoratet.

Helseklage ble etablert 1. januar 2016. Vi har kontor i både Bergen og Oslo, men skal i perioden 2016–2019 flytte hele virksomheten vår til Bergen. 

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern