Vi søker etter flere saksbehandlere til pasientskadeområdet!

Helse- og omsorgsdepartementet har økt bevilgningen vår for 2021. Det betyr at vi kan styrke saksbehandlerkapasiteten ytterlige på pasientskadeområdet. Frist for å søke er 29. november.

Fire personer sitter rundt et bord med en PC foran seg. Foto: Cecilie Bannow.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har rundt 150 ansatte. Vi er den nest største arbeidsplassen for jurister i Bergen, og har på kort tid bygget opp et stort og kompetent fagmiljø innen erstatnings-, helse- og forvaltningsrett. Vi har også blitt en attraktiv arbeidsplass på grunn av vårt gode arbeidsmiljø!

Vi rekrutterer for å bygge ned restansen på pasientskadeområdet

Vi hadde rekordhøy sakavvikling i 2019. Dessverre har vi fortsatt lang saksbehandlingstid på noen fagområder, og spesielt på pasientskadeområdet.

Et av tiltakene våre for å redusere saksbehandlingstiden i pasientskadesaker er å ansette flere saksbehandlere. I høst begynte 16 nye saksbehandlere, og nå øker vi saksbehandlerkapasiteten vår ytterligere på dette saksområdet.

Riksrevisjonen publiserte 3. november sin rapport om saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet. De anbefaler også at saksbehandlingstiden må reduseres. Dette arbeidet kommer til å ta tid, men vi håper at du kan hjelpe oss!

Er du jurist, økonom eller samfunnsviter med interesse for erstatningsrett?

De fleste saksbehandlerne våre er jurister, men vi er også interesserte i søkere med økonomisk eller samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Vi er spesielt på utkikk etter deg som har erfaring med beregning av erstatning fra forsikring eller tilsvarende arbeid. Dette er en kompetanse vi trenger mer av.

Det er viktig at du trives med å skrive, og at du er vant til å jobbe målrettet og effektivt. Arbeidet som saksbehandler er utpreget selvstendig. Du kommer også til å samarbeide med for eksempel sakkyndige, helseforvaltningen og andre offentlige organ.

Vi oppfordrer alle med relevant utdanning og erfaring til å søke. Har du hull i CV-en, trenger du tilrettelegging av helsemessige årsaker, kan du ikke jobbe i full stilling, har du innvandrerbakgrunn eller har du søkt på jobb hos oss tidligere? Søk! Det viktigste er faglige kvalifikasjoner, relevant erfaring og personlig egnethet.

Vi gjør alt vi kan for at våre ansatte har det bra på jobb. Hos oss får du faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et spennende arbeidsmiljø!

Les hele utlysningen og søk innen 29. november!

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern