Vi har teke over handsaminga av klagar på sertifisering av flygeleiarar

Nasjonalt klageorgan for helsetenesta er no ansvarleg klageinstans for vedtak frå Luftfartstilsynet som gjeld sertifisering av flygeleiarar.

Oslo lufthavn, Gardermoen. Foto: Mostphotos

Klagesakene gjeld enkeltvedtak knytt til legeattestar, som er fatta av Luftfartstilsynet med heimel i føreskrift om utdanning og sertifisering av flygeleiarar § 9.

Klagar på andre vedtak fatta med heimel i føreskrifta vert handsama av Samferdselsdepartementet.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern