Ny løsning for honorering av eksterne sakkyndige

Fra og med 1. januar skal alle eksterne sakkyndige sende honorarkrav via DFØs systemer.

En person ser på faktura, på både PC og mobil. Foto: Mostphotos.

Fra 1. januar 2022 skal eksterne sakkyndige bruke portalen «Betal meg» eller appen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) får å få honoraret utbetalt som lønn.

Hvorfor endrer vi system for honorarføring for eksterne sakkyndige?

Vi går over til DFØs fullverdige og godkjente forsystem for lønn og faktura for å

  • tilfredsstille kravene til økonomiske transaksjoner
  • sikre at økonomiregelverkets krav følges
  • forberede oss på en fremtidig sak- og arkivløsning uten økonomifunksjonalitet

Endringen er en del av et større forbedringsprosjekt, og den første forbedringen vi tar i bruk.

Hvordan registrerer jeg honorarkrav?

Veiledninger:

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern