Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten lanserer Min side

Hvis du har en klagesak hos oss, kan du nå følge den på Min side.Vi vet at mange har savnet en sikker digital løsning der de enkelt kan følge med på klagesaken sin. Derfor er vi veldig glade for at vi nå kan tilby denne tjenesten til våre brukere!

I brukerportalen Min side kan du kan følge utviklingen i saken din, se dokumenter vi har sendt til deg og du har sendt til oss, sende inn nye opplysninger som er viktige for saken og fylle ut skjema.

Hvis du har flere klagesaker hos oss, eller du er advokat, får du en oversikt over sakene når du logger deg på.

Hvem kan bruke Min side?

Du kan bruke Min side hvis du har et norsk fødselsnummer, og hvis mobilnummeret ditt og e-postadressen din er registrert i saken. Hvis du har advokat eller fullmektig, har du lesetilgang og kan fylle ut aktuelle skjema på Min side.

Påloggingen til Min side er via ID-porten. Første gang du logger inn, må du samtykke til å bruke Min side og motta varsler.

Advokater kan bruke Min side hvis advokatens personnummer er registrert i saken. Vi trenger også en direkte e-postadresse til advokaten (ikke postmottak), slik at vi kan sende varsler. Min side erstatter utsending av dokumenter på minnepenn til advokater.

Min side kan også brukes av fullmektig og verge/etterlatt.

Hvem kan ikke bruke Min side?

Foreløpig kan ikke personer uten norsk fødselsnummer og virksomheter bruke Min side. Det er heller ikke mulig å bruke Min side hvis det er to advokater i samme sak. Vi jobber med å videreutvikle brukerportalen slik at den blir tilgjengelig for flere brukergrupper.

Du kan dessverre ikke bruke Min side hvis du har verge.

Vi har fått god hjelp av pilotbrukerne våre

Min side er grundig testet, både før og i pilotfasen. Vi har jevnlig invitert brukere fra alle saksområdene våre, inkludert advokater, til å teste løsningen.

Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra testbrukerne våre. De synes det er en oversiktlig måte å følge saken(e) på, og at det er lett å holde seg oppdatert.

Vi har også fått flere gode forbedringsforslag i pilotfasen. Noen av disse er allerede på plass, og andre er under utvikling og kommer snart.

Målet er at Min side skal være en god og funksjonell løsning for alle brukergrupper.

Min side er et samarbeidsprosjekt med Norsk pasientskadeerstatning

Min side er utviklet sammen med Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Ciber. Om lag halvparten av klagesakene vi mottar hvert år er klager på vedtak fra NPE. Vi så derfor at det var effektiviseringsgevinster på tvers av etatene ved å samarbeide om en slik løsning.

Etter at NPE lansert sin versjon av Min side våren 2019, har vi jobbet videre med vår løsning for å tilpasse den til alle våre sakstyper. Vi behandler klager på vedtak fra 12 offentlige instanser og har over 50 ulike sakstyper, og mange av brukerne våre er representert av en advokat. Vi ønsket at Min side skulle være klar for alle sakstyper og advokatrollen før vi lanserte den.

Logg inn på Min side

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern