Målet er å halvere saksbehandlingstiden

Saksbehandlingstiden på pasientskadesaker har vært rundt 20 måneder. Innen utløpet av neste år er målet at den skal halveres.

En person som sitter ved en PC og har en bunke med papirer foran seg.

I mai ble alle som har en pasientskadesak hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) informert om at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden utgjorde 20 måneder, og at den forventes å øke ytterligere i tiden fremover.

– Saksbehandlingstiden begynte å øke noen måneder før regjeringens flyttevedtak i mai i 2015, men flyttevedtaket forverret situasjonen ytterligere, sier Rose-Marie Christiansen, direktør i Helseklage.

På plass i Bergen

Bakgrunnen for økningen er sammensatt, men skyldtes i all hovedsak de budsjettmessige rammevilkårene og at mange medarbeidere sluttet. Det er ikke uvanlig at produksjonen går ned i en organisasjon i stor omstilling.

I dag er det ansatt syv saksbehandlere i Helseklage i Bergen. Tre av disse er godt kjent med pasientskadeerstatning fra før. Det tar tid å lære opp nye saksbehandlere, noe som forsterker effekten av at mange med mye kompetanse og erfaring ikke blir med Helseklage til Bergen.

– Det er veldig bra at det er ansatte i Bergen som kjenner faget. Jeg tror vi kommer til å få god nytte av det under opplæring av enda flere nyansatte, sier Christiansen.

– Skal halvere saksbehandlingstiden

I revidert nasjonalbudsjettet, lagt fram i mai, fikk Helseklage 10 millioner kroner ekstra til flyttebudsjettet. Dette har gjort det mulig å planlegge en mer offensiv oppbemanning i Bergen.

I begynnelsen av august utlyses 20 saksbehandlerstillinger som skal jobbe med pasientskade. Halvparten av disse stillingene er tiltenkt nyutdannede jurister.

– Denne satsningen vil få stor betydning for saksbehandlingstiden det neste året. Dersom den tendensen vi nå ser fortsetter, og vi får ansatt så mange jurister som vi har planlagt, har vi stor tro på at det skal være mulig å få normalisert saksbehandlingstiden innen utgangen av 2017, sier Christiansen.

Målet om normalisert saksbehandlingstid avhenger av bedre rammevilkår for neste år.

Saksbehandlingstid* i måneder 2005–2015:

Graf som viser saksbehandlingstiden på pasientskadesaker fra 2005 til og med 2015.

* Tallene gjelder for pasientskadesakene i tidligere Pasientskadenemnda, nå Helseklage.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern