Høyring: Forslag til endringar i tvistelova

Justis- og beredskapsdepartementet har fleire forslag til endringar i tvistelova og i enkelte andre lover. Me har sendt inn høyringssvar med ei rekke merknader.

En person holder Norges lover under armen. Foto: Ådne Sinnes.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre reglane for tvisteløysing i sivile saker.

Målet er å legge til rette for ei meir effektiv behandling i domstolane og sikre at kostnadane ikkje blir for store for partane. 

Rettsmekling i fleire saker, lågare terskel for å nekte ankar til lagmannsretten og strøyming av rettsmøte er nokre av forslaga.

Les høyringssvaret vårt her

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern