Høyring: Endring av legemiddelforskrifta

Legemiddelverket foreslår på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet å endre legemiddelforskrifta og blåreseptforskrifta.

Fire forskjellige typer medisiner, kapsler og tabletter. Foto: Mostphotos

Forslaget til endringar i legemiddelforskrifta og blåreseptforskrifta handlar om

- konkrete kuttsatsar ved trinnpris for biologiske legemiddel

- tekniske endringar for å oppdatere forskriftsverket i tråd med forslag til lovendringar i Prop. 84 L (2020-2021) om endringer i legemiddellova og apoteklova.

Forslaget er sendt på høyring. Vi har sendt inn høyringssvar med våre merknader tiil forslaget.

 

Til vårt høyringssvar

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern