Høy aktivitet og gode resultater til tross for unntakstilstanden

Våre ansatte jobber hjemmefra, nemndmøtene foregår på video og rettssaker utsettes. Til tross for den nye arbeidshverdagen, har vi god saksavvikling.

Et tomt møterom. Foto: Cadi/Haara
Nemndmøtene følger oppsatt møteplan, men for å hindre smittespredning foregår møtene nå på video. Foto: Cadi/Haara

Spesielt på pasientskadeområdet har saksavviklingen vår vært bra. I mars fikk vi 175 klagesaker oversendt fra Norsk pasientskadeerstatning, mens vi fattet vedtak i 223 saker. Hittil i april, har vi fått oversendt 79 klagesaker og fattet vedtak i 144.

– Vi har opprettholdt god saksavvikling, og er stolte av at våre ansatte har tatt denne situasjonen på strak arm! Selv de som har hatt ansvar for hjemmeundervisning og omsorgsoppgaver i tillegg til arbeidsoppgavene, har klart å sjonglere de ulike rollene på imponerende vis, sier direktør Rose-Marie Christiansen.

Tilbakemeldingene fra nemndene vi er sekretariat for, viser også at videomøter i stedet for fysiske møter fungerer veldig godt. Nemndmedlemmene har raskt vent seg til å jobbe digitalt.

Savner klare retningslinjer for domstolene

Det er først og fremst rettssakene som har blitt påvirket av de strenge smitteverntiltakene. Ulik praksis ved domstolene har ført til noen nye utfordringer, som påvirker arbeidsdagen til våre advokater.

– Vi er opptatt av at helsemyndighetenes råd om smitteverntiltak følges av hensyn til både våre ansatte, partene i sakene våre og kanskje i særlig grad av hensyn til de medisinsk sakkyndige som er uvurderlig for helsevesenet vårt. I tillegg må hensynet til rettssikkerhet stå fast selv i krisetider, sier Svenn Wold Gaulen, leder for rettssaksavdelingen.

En av våre advokater, Yvonne Momeni, har skrevet et innlegg om pasientskadesaker i domstolene og den viktige balansen mellom saksavvikling, smittevern og rettssikkerhet.

 

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern