Høring: Endring i trygderefusjonsforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om å endre trygderefusjonsforskriften på høring.

En lege som sitter og ser på en PC. Et lite skjelett står på bordet og har et hjerte rundt halsen. Foto: Mostphotos.

Endringsforslaget gjelder forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (trygderefusjonsforskriften) for å legge til rette for såkalte introduksjonsavtaler. Formålet med forskriftsendringen er stabilisering i og rekruttering til annet allmennlegearbeid i kommunen og fastlegeordningen.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer i forskriften. Vi mener dette kan bidra til stabilisering i, og rekruttering til, annet allmennlegearbeid i kommunen og fastlegeordningen.

Her kan du lese hele høringssvaret vårt

Bakgrunnen for høringen

Helse- og omsorgsdepartementet la 11. mai 2020 frem Handlingsplan for allmennlegetjenesten Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert. Planen skal bidra til å realisere en bærekraftig og framtidsrettet allmennlege­tjeneste. Den inneholder 17 tiltak fordelt på tre målområder:

  • en attraktiv og trygg karrierevei
  • god kvalitet til alle
  • en fremtid med teambaserte allmennlegetjenester.

Et av tiltakene til regjeringen er å innføre introduksjonsavtaler. Introduksjonsavtaler er avtaler som gir leger under spesialisering i allmennmedisin rett til trygderefusjon under visse vilkår, når de jobber på andre fastlegers lister selv om fastlegen som har ansvar for listen(e) er til stede på legekontoret samtidig. Dagens regelverk åpner ikke for dette.

Høring: Endring i trygderefusjonsforskriften

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern