Helse- og omsorgskomiteen: – Dere har et viktig samfunnsoppdrag

Denne uken besøkte Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og Norsk pasientskadeerstatning helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Fra venstre: Anne-Mette Gulaker (avdelingsdirektør, Norsk pasientskadeerstatning), Nina Helen Vik Håvåg (avdelingsdirektør helserett), Anita Giæver Hansen (direktør), Rolf Gunnar Jørstad (direktør, Norsk pasientskadeerstatning), Live Cathrine Halmø (avdelingsdirektør pasientskadeerstatning) og Vivian S. Erstad (avdelingsdirektør pasientskadeeerstatning).
Fra venstre: Anne-Mette Gulaker (avdelingsdirektør, Norsk pasientskadeerstatning), Nina Helen Vik Håvåg (avdelingsdirektør helserett), Anita Giæver Hansen (direktør), Rolf Gunnar Jørstad (direktør, Norsk pasientskadeerstatning), Live Cathrine Halmø (avdelingsdirektør pasientskadeerstatning) og Vivian S. Erstad (avdelingsdirektør pasientskadeeerstatning).

Bakgrunnen for møtet var at komiteen ønsker å bli bedre kjent med etatene under Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er en tradisjon etter hvert stortingsvalg, siden mange medlemmer da er nye. 11 av 15 komitémedlemmer er nye etter valget i fjor høst.

Helse- og omsorgskomiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Representantene fra Norsk pasientskadeerstatning orienterte komiteen om pasientskadeordningen. Vi fortalte om vår rolle i både pasientskadesakene, som sekretariat for Pasientskadenemnda, og om de over 50 andre sakstypene vi er klageinstans for.

Tilbakemeldingen fra komiteen var at vi har et viktig samfunnsoppdrag. Medlemmene stilte spørsmål om flere av sakstypene våre, og takket for nyttig informasjon.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern