Har forsket på antipsykotisk legemiddel

En av våre farmasøyter har forsket på misbruk og avhengighet av legemiddelet kvetiapin. Nå er forskningen publisert internasjonalt.

Bilde av Sofia Frost Widnes. Foto.

Sakkyndig farmasøyt i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Sofia Frost Widnes, har vært medforfatter på en forskningsartikkel som nylig er publisert i det internasjonale tidsskriftet Drug, Healthcare and Patient Safety.

I studien gransket forskerne spørsmål fra helsepersonell om legemiddelet kvetiapin.

Målet var å undersøke hvordan kvetiapin blir brukt, og hvilken risiko legemiddelet gir for å utvikle misbruk og avhengighet.

Undersøkte spørsmål i RELIS-databasen

Kvetiapin er et antipsykotisk legemiddel som ofte brukes utenfor godkjent bruksområde («off-label»), spesielt som sovemedisin. Det er de siste årene publisert flere studier som tyder på at legemiddelet har et potensiale for å bli misbrukt.

I den nylig publiserte artikkelen presenteres resultatene fra studien som Widnes gjennomførte sammen med to kollegaer ved sin tidligere arbeidsplass RELIS (Regionalt legemiddelinformasjonssenter). En av hovedoppgavene til RELIS er å svare på spørsmål om legemiddel fra helsepersonell. Spørsmål og svar lagres anonymt i RELIS-databasen.

Få direkte spørsmål om misbruk

I studien ble spørsmål om kvetiapin som inneholdt ordene «misbruk» eller «avhengighet» kategorisert og analysert. Spørsmålene fra RELIS-databasen ble definert som caser.

Totalt 54 caser ble identifisert i databasen. 29 caser (54 %) gjaldt pasienter med rushistorikk, og 14 caser (26 %) gjaldt bruk av kvetiapin for søvnproblemer, det vil si «off-label».

Det var fem caser som inneholdt direkte spørsmål om kvetiapins potensiale for misbruk.

Brukes av pasienter med samtidig rushistorikk

De fleste casene beskrev pasienter med rushistorikk som var behandlet med kvetiapin, mens selve spørsmålet til RELIS gjaldt andre deler av behandlingen.

Studien fant ingen caser som beskrev misbruk eller avhengighet hos pasienter med psykotisk lidelse.

Studien konkluderer med at kvetiapin ofte brukes i behandling av pasienter med samtidig rushistorikk, og ofte «off-label» mot søvnproblemer. Studien viser også at leger som stiller spørsmål til RELIS ikke oppfatter dette som et potensielt misbruksproblem.

Les mer om resultatene her.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern