Årsrapporten for 2019 er publisert

I 2019 behandlet vi for første gang flere saker enn vi fikk inn. Totalt fikk vi inn 3945 saker og ferdigbehandlet 4094 saker.

Tre personer sitter foran en PC. Foto: Cecilie Bannow

Årsrapporten for 2019 inneholder informasjon om sentrale sider ved virksomheten vår. 

Du kan lese om blant annet:

  • aktiviteter og resultater
  • styring og kontroll
  • årsregnskap
  • vurdering av fremtidsutsikter

Du finner også informasjon om saksvolum, saksbehandlingstid og rettssaker under Årsrapporter, tall og statistikk.

 

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern