Hvem er medlem i Pasientskadenemnda?

Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd med tre til fem medlemmer. Medlemmene har juridisk og medisinsk kompetanse. Ett av medlemmene er representant for brukerorganisasjonene.

Medarbeidere som sitter i et møte. På en PC-skjerm ser vi lovdata.no. Foto: Cecilie Bannow

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner nemndmedlemmene. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat. Vi utreder og forbereder sakene for behandling i nemnda.​ 

Nemnda behandler saker med tre eller fem medlemmer, avhengig av sakens vanskelighetsgrad.

 • 5-nemnd består av leder (jurist), nestleder (jurist), to leger og én brukerrepresentant.
 • 3-nemnd består av leder (jurist), én lege og én brukerrepresentant.

Pasientskadenemnda har delegert deler av avgjørelsesmyndigheten til sekretariatet. Det betyr at vi kan fatte vedtak på vegne av nemnda i enkelte saker.

Oversikt over medlemmer i Pasientskadenemnda

​Jurister

 • tingrettsdommer Kjetil Gjøen, Ålesund
 • pensjonert advokat Ivar Holst, Oslo
 • lagdommer Kari Mjølhus, Tromsø
 • lagdommer Kristin Robberstad, Oslo
 • sorenskriver Marit Nervik, Røyse
 • advokat Nina Reiersen, Oslo
 • tingrettsdommer Marie Vonen, Bergen
 • tingrettsdommer Eirik Lereim, Trondheim
 • tingrettsdommer Bjørn Enoksen Ristesund, Stavanger

Leger

 • overlege Øyvind Vennesland, Arendal
 • overlege Knut Hofft Kierulf, Trondheim
 • seksjonsoverlege Anne Gina Schie Berntsen, Oslo
 • overlege Lill Karin Mensen, Oslo
 • kommunelege Marit Voltersvik, Bergen
 • kommuneoverlege Tron Torkildsen, Nittedal
 • lege Arne Skredderstuen, Askøy
 • lege Annelise Skeie, Sogndal
 • lege Arthur Revhaug, Tromsø
 • fastlege Tord Haaland, Stavanger
 • overlege Toril Rabben, Oslo

Brukerrepresentanter

 • Anne Elisabeth Eriksrud, Norges astma- og allergiforbund, Oslo
 • Atle Larsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Oslo
 • Sten Nymoen, pårørenderepresentant, Ski
 • Stian Innerdal, Norges blindeforbund, Oslo
 • Hanne Brostrøm, ansatt i Viken fylkeskommune (tidl. Forbrukerrådet), Fredrikstad
 • Live Kroknes Berg, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
Informasjonskapsler og personvern