Fylkesmannen

Fylkesmannen er klageinstans for enkelte deler av turnusordningen for fysioterapauter.

For andre klager enn utsettelse av turnusplass eller søknad om særplass, se Helsedirektoratet.

Informasjonskapsler og personvern