Trenger du hjelp med saken din?

Hvis du trenger hjelp med saken din, kan du ta kontakt med oss. Du kan også få hjelp av pårørende, helsepersonell, en brukerorganisasjon, pasient- og brukerombudet i fylket ditt eller en advokat.

To menn sitter foran en PC. En av dem peker på skjermen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Vi har alminnelig veiledningsplikt, og hjelper deg med spørsmål om for eksempel hvor du skal sende klagen, saksbehandlingen hos oss og vedtaket i saken din.

Vi har taushetsplikt om all kontakt du har med oss.

Vennligst ikke send personsensitiv informasjon med e-post. E-post er en åpen kommunikasjonskanal og tilfredsstiller ikke kravene til sikker kommunikasjon.

Hjelp fra andre

Du står fritt til å motta bistand fra andre. Det kan være pårørende, helsepersonell, en brukerorganisasjon eller andre du har tillit til.

Hvis andre skal få tilgang til opplysningene vi har om deg, må de må ha hjemmel i lov for å få utlevert opplysningene eller en fullmakt fra deg.

Fullmektig

Når du gir en annen person fullmakt, betyr det at:

  • Vi henvender oss til fullmektigen, ikke til deg.
  • Fullmektigen har rett til å se alle dokumentene i saken din.
  • Vi sender vedtaket i saken din til fullmektigen, ikke til deg.

Hvis du vil at noen skal være fullmektig for deg, må du må fylle ut og signere fullmaktskjemaet. Skjemaet finner du på Min side.

Logg inn på Min side


Pasient- og brukerombudet

Alle fylker har eget pasient- og brukerombud. Ombudet kan blant annet hjelpe deg med

  • råd og veiledning om rettighetene dine
  • informasjon om fremgangsmåte når du ønsker å klage
  • å skrive klagen

All bistand fra pasient- og brukerombudet er gratis. Du kan være anonym i kontakten med ombudet.

Advokat

Vi er et forvaltningsorgan som på selvstendig grunnlag utreder og behandler klagesaken din. Vårt samfunnsoppdrag er å fatte juridisk riktige vedtak i sakene vi behandler. Du trenger derfor i utgangspunktet ikke hjelp fra advokat.

Advokater som bistår deg trenger ikke legge frem en skriftlig fullmakt.

Verge

En verge skal ivareta interessene til en person som enten er mindreårig eller som har fått oppnevnt verge.

Verge for mindreårige er i utgangspunktet den personen som har foreldreansvaret. Vergens mandat for en voksen står i vedtaket om vergemål, der det skal tas stilling til omfanget av vergemålet.

Informasjonskapsler og personvern