Sertifisering av besetningsmedlemmer

Vi behandler klager på vedtak om sertifisering av besetningsmedlemmer.

En pilot med hånden på spaken i cockpiten. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder enkeltvedtak vedrørende legeattester som er fattet med hjemmel i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Luftfartstilsynet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken. Saken vil i de fleste tilfellene bli vurdert av medisinsk sakkyndig.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern