Sertifisering av besetningsmedlemmer

Vi behandler klager på vedtak om sertifisering av besetningsmedlemmer.

En pilot med hånden på spaken i cockpiten. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder enkeltvedtak vedrørende legeattester som er fattet med hjemmel i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Luftfartstilsynet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. De fleste klagesakene vurderes også av medisinsk sakkyndig.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til deg eller din representant.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern