Produkt- og prislister i blåreseptforskriften

Vi behandler klager på vedtak som gjelder produkt- og prislister i blåreseptforskriften.

En person sjekker blodsukkernivået ved å stikke seg i fingeren med en måler. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder klager fra leverandør om opptak eller endring av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på pris- og produktlisten.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helfo. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern