Godkjenning som allmennlege, turnustjeneste for leger og fysioterapeuter m.m.

Vi behandler klager på vedtak om godkjenning som allmennlege, turnustjeneste for leger og fysioterapeuter og dekning av reise- og flytteutgifter.

En allmennlege sitter på kontoret og leser en journal på skjermen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder: 

  • avslag på søknad om godkjenning som allmennlege
  • avslag på søknad om godkjenning/registrering av veilederavtale
  • underkjennelse av turnustjeneste for fysioterapeuter og leger
  • avslag på tilskudd til dekning av flytte- og reiseutgifter for leger og fysioterapeuter i forbindelse med turnustjeneste

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helsedirektoratet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken hos oss går gjennom den og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken. 

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern