Førerkort

Vi behandler klager på vedtak i førerkortsaker fattet av Fylkesmannen etter førerkortforskriften.

En person tar i dørhåndtaket på en bil. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder for eksempel at du ikke har fått innvilget dispensasjon for å kunne kjøre bil, du er uenig i dispensasjonsvilkårene eller er uenig i lengden på dispensasjonsperioden.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Fylkesmannen. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken. Saken vil i de fleste tilfellene bli vurdert av medisinsk sakkyndig.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

 

Informasjonskapsler og personvern