Behandlingsreiser

Vi behandler klager på vedtak om behandlingsreiser.

Et lite barn, som har utslett bak knærne, står med bena i sanden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på behandlingsreise til utlandet for personer med for eksempel:

  • revmatisk inflammatorisk leddsykdom
  • psoriasis
  • kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem
  • senskader etter poliomyelitt/postpoliosyndrom

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Oslo universitetssykehus (OUS). Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken hos oss går gjennom den og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken. 

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant.  

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern