Behandlingsreiser

Vi behandler klager på vedtak om behandlingsreiser.

Et lite barn, som har utslett bak knærne, står med bena i sanden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på behandlingsreise til utlandet for personer med for eksempel:

  • revmatisk inflammatorisk leddsykdom
  • psoriasis
  • kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem
  • senskader etter poliomyelitt/postpoliosyndrom

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Oslo universitetssykehus (OUS). Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. 

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til deg eller din representant.  

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern