Dine rettigheter

Saksbehandlingen vår følger forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven.

En kvinne holder en ringperm under armen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

  • Du har krav på å få informasjon om at saken din er mottatt, så snart klagen er oversendt og mottatt hos oss. Du skal også orienteres om forventet saksbehandlingstid.
  • Blir saken ikke behandlet innen forventet saksbehandlingstid, skal du orienteres om forlenget saksbehandlingstid.
  • Vi har plikt til å gi deg veiledning om jussen som gjelder saksområdet og om dine rettigheter og plikter.
  • Hvis vi innhenter nye opplysninger, har du rett til å uttale deg før vedtak fattes.

Vi trenger nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle saken din og å treffe riktig avgjørelse. Førsteinstansen sender alle relevante saksdokumenter til oss, men i noen saker må vi hente inn flere eller oppdaterte opplysninger. Vi vurderer all informasjon og alt du har skrevet i klagen.

Vi har strenge krav til hvordan vi behandler personopplysningene dine

Det er strenge krav til hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Alle våre saksbehandlere og nemndmedlemmer har taushetsplikt etter forvaltningsloven. Vi har også systemer og rutiner som ivaretar krav til informasjonssikkerhet.

Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger finner du i personvernerklæringen vår.

Du har rett til innsyn i saken din 

Du har innsynsrett i egen sak. Du har også rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg og hvordan disse er sikret.

 

Informasjonskapsler og personvern