Klage til Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener at vi har utsatt deg for urett eller feil i saksbehandlingen.

Et tastatur der Enter er byttet ut med et paragraftegn. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Hvis du mener at vi har behandlet saken din på en uriktig eller uforsvarlig måte, kan du klage til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen er et kontrollorgan som selv avgjør hvilke saker som tas til behandling. Hvis saken din tas til behandling, foretar ombudsmannen en rettslig og objektiv vurdering av klagen.

Når kan jeg klage til Sivilombudsmannen?

Du må klage til Sivilombudsmannen innen det har gått ett år fra det endelige vedtaket i saken din ble fattet.

Gjelder klagen din sen saksbehandling eller mangel på svar, kan du klage mens saken din fortsatt er til behandling – men da må du ha purret til oss først. Purringen må være skriftlig og skal legges ved klagen til Sivilombudsmannen.

Hva kan jeg ikke klage på?

Selv om Sivilombudsmannen kan undersøke de fleste typer forhold som behandles av offentlig forvaltning, er det noen saker ombudsmannen ikke kan behandle. Du kan for eksempel ikke klage på:

  • domstolenes avgjørelser samt avgjørelser som kan bringes direkte inn for domstolene ved klage eller anke
  • saker som Stortinget har tatt standpunkt til
  • avgjørelser truffet i statsråd
Informasjonskapsler og personvern