Gjenopptak

Hvis det foreligger nye og vesentlige opplysninger i klagesaken din, kan du søke om gjenopptak.

En kvinne holder fire ringpermer. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Når du har mottatt et endelig vedtak fra oss eller nemndene vi er sekretariat for, er klagesaksbehandlingen avsluttet.

Hvis du er uenig i vedtaket, har du to muligheter:

  1. ta ut stevning
  2. be om å få saken gjenopptatt

Vi gjør oppmerksom på at det skal svært mye til for å få et endelig vedtak gjenopptatt.

Hva kreves for at saken skal kunne gjenopptas?

Det må foreligge nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet for at en sak skal kunne gjenopptas.

Opplysningene må kunne føre til et annet resultat. Det er ikke nok at du er uenig i vedtaket eller at for eksempel en medisinsk sakkyndig vurderer saken annerledes enn det nemnda eller vi har gjort.

Krav om gjenopptak sendes til oss. I brevet må du oppgi saksnummeret og skrive hva som er nytt i saken din.

Informasjonskapsler og personvern