Vi flytter inn i Krinkelkroken

Torsdag inngikk Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten en avtale om å flytte inn i Krinkelkroken 1 i Bergen

Etter at flere forskjellige lokaler har blitt vurdert, falt valget på bygget der Bergens Tidende (BT) har sin redaksjon i dag.

– Det har vært viktig for oss å få lokaler sentralt i Bergen, og vi er veldig fornøyd med Krinkelkrokens plassering i bybildet, sier direktør Rose-Marie Christiansen.

Helseklage flytter inn i bygget 1. november i år.

– Siden vi skal sitte i åpent kontorlandskap så vi etter et bygg med mye naturlig lys og gode planløsninger. Det fant vi i Krinkelkroken, sier Christiansen. 

I slutten av 2018 skal det være om lag 100 ansatte i Helseklage med kontoradresse i Krinkelkroken. Arbeidet med å finne lokaler har vært ledet av Statsbygg.

– Vi er veldig fornøyd med at Helseklage velger å leie av oss. Det er en solid leietager, som vi gleder oss til et godt framtidig samarbeid med, sier Nils Arne Gundersen, investeringsdirektør i Nordea Liv. 

Storutlysning over sommeren

Siden midten av mai har Helseklage hatt et midlertidig kontor i Rådhusgaten 4. Der er det syv saksbehandlere som per dags dato har sin arbeidsplass. Fra august vil disse få selskap av fire advokater.

– Vi er overbevist om lyse, trivelige og sentrale lokaler i Bergen vil ha mye å si for videre rekruttering, sier Christiansen. 

I august vil det bli utlyst 20 nye saksbehandlerstillinger i pasientskadedelen av Helseklage. Ti av disse er øremerket nyutdannede jurister.

– Vi gleder oss til å komme i gang med flere ansettelsesprosesser nå som vi har en konkret adresse å vise til. Vi oppfordrer alle, også dem som har søkt før, om å søke på disse stillingene.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern